Informació per al client

 

Aquesta informació per al client, regula les relacions de compravenda sorgides entre SEYART SL, a partir d'ara www.boutique.seyart.com, i els usuaris que consultin o comprin en www.boutique.seyart.com.
www.boutique.seyart.com podrà modificar les condicions descrites en la present en qualsevol moment i sense previ avís, així com de canviar o eliminar algun producte o productes. En cas d'existir aquestes modificacions, es publicaran a la pàgina web perquè l'usuari pugui conèixer-les abans de procedir a la seva utilització. L'adquisició de qualsevol dels articles en venda a la pàgina web per l'usuari, un cop modificades les dites condicions, significaran l'acceptació per part de l'usuari o comprador.
Els productes oferts en aquesta pàgina estaran disponibles fins a fi d'existències, cap de promoció, campanya o oferta. En cas d'efectuar una comanda i no haver informació a la web del seu fi d'estoc, s'informarà per correu electrònic, i es procedirà a l'anul · lació de la comanda si ho indica l'usuari. SEYART, SL pot retirar o modificar en qualsevol moment i sense previ avís qualsevol dels productes i / o dissenys de la web.
Per gaudir de tots els avantatges de www.boutique.seyart.com, recepció del butlletí, informació completament actualitzada en el seu correu ... el client haurà de registrar com a usuari. Tot i així podrà comprar a www.boutique.seyart.com sense necessitat de ser usuari registrat.
Característiques del procés de compra venda.
Els productes de venda en aquesta pàgina web www.boutique.seyart.com porten inclòs l'IVA del 21%.
Per a enviaments internacionals, consulti a boutique@seyart.com seva possibilitat i en cas afirmatiu, preu i temps de lliurament.
El pagament es realitzarà mitjançant targeta de crèdit previ pagament al lliurament del producte.
Enviaments:
El preu de l'enviament es veurà detallat en consultar el resum de la comanda i serà de 7.30 € en tota la península. En qualsevol moment es pot veure modificat depenent del preu del transport, ofertes o promocions. Aquestes modificacions seran notificades en aquest apartat.
Els enviaments dels articles adquirits a www.boutique.seyart.com seran enviats mitjançant serveis de missatgeria urgent amb els que en cada moment tingui contractats.
La preparació de la comanda s'efectuarà durant les 24 hores després del pagament sempre depenent de l'estoc.
Els lliuraments de mercaderia s'efectuaran entre 48 i 72 hores després de la sortida de fàbrica sent aquesta notificada mitjançant un correu electrònic.
L'empresa de transport es responsabilitzarà del transcurs de temps que hi pugui haver entre la sortida de fàbrica i el lliurament al client i és única responsable de qualsevol demora que pugui existir un cop expedit el paquet de les instal · lacions de SEYART, SL.
Devolucions:
Per a procedir a una devolució (regulada per la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista) haurà de respectar i seguir les següents instruccions:
El Client pot sol · licitar a www.boutique.seyart.com la devolució de material, sempre que no hagin transcorregut més de 7 dies naturals des de la data de facturació.
Els ports derivats de la devolució a www.boutique.seyart.com aniran a càrrec del client de www.boutique.seyart.com, excepte en cas que la devolució sigui a conseqüència d'un error de www.boutique.seyart.com.
La devolució d'un article en garantia serà a càrrec de www.boutique.seyart.com en cas que aquesta s'hagi d'aplicar.
Per procedir a la devolució, haurà d'enviar un correu electrònic a boutique@seyart.com especificant el número de comanda que es procedeix a retornar i especificant el motiu de la devolució.
www.boutique.seyart.com li proporcionarà, mitjançant correu electrònic, un nombre de devolució ia partir de la recepció d'aquest, podrà procedir a la devolució.
El client disposarà de 5 hàbils per a procedir a la devolució a partir de la data d'enviament de l'e-mail de confirmació de devolució amb el número assignat.
L'assignació d'un número de devolució no significa l'acceptació definitiva de la devolució del material. Aquesta acceptació només serà definitiva després de la comprovació del material al nostre departament de control de qualitat.
En cap cas serà abonat un article que estigui usat, trencat o deteriorat, o bé no sigui retornat en les mateixes condicions que es va enviar en mesura del possible, això inclou l'embalatge original de la peça, les promocions, regals, vals o altres que es lliuren en concepte de compra de l'article i una deguda protecció del material retornat. El nombre de devolució ha d'anar sobre les etiquetes d'enviament o en nota a part, mai sobre la caixa original del producte.
No serà acceptat cap material retornat que no estigui identificat amb el número de devolució assignat o que no correspongui amb el que indica la sol · licitud. En aquests cas www.boutique.seyart.com retornarà l'article al comprador, tenint aquest de fer càrrec de les despeses d'enviament.
Els ports derivats de la devolució a www.boutique.seyart.com aniran a càrrec del client de www.boutique.seyart.com, excepte en cas que la devolució sigui motivada per error de www.boutique.seyart.com.
La devolució al comprador de l'article en garantia serà a càrrec de www.boutique.seyart.com.

 

Aquesta informació per al client, regula les relacions de compra venda sorgides entre SEYART SL, a partir d'ara www.boutique.seyart.com, i els usuaris que consultin o comprin en www.boutique.seyart.com.

 

www.boutique.seyart.com podrà modificar les condicions descrites en la present en qualsevol moment i sense previ avís, així com de canviar o eliminar algun producte o productes. En cas d'existir aquestes modificacions, es publicaran a la pàgina web perquè l'usuari pugui conèixer-les abans de procedir a la seva utilització. L'adquisició de qualsevol dels articles en venda a la pàgina web per l'usuari, un cop modificades les dites condicions, significaran l'acceptació per part de l'usuari o comprador.

Els productes oferts en aquesta pàgina estaran disponibles fins a fi d'existències, fi de promoció, campanya o oferta. En cas d'efectuar una comanda i no haver-hi  informació a la web del seu fi d'estoc, s'informarà per correu electrònic, i es procedirà a l'anul·lació de la comanda si ho indica l'usuari. SEYART, SL pot retirar o modificar en qualsevol moment i sense previ avís qualsevol dels productes i / o dissenys de la web.

Per gaudir de tots els avantatges de www.boutique.seyart.com, recepció del butlletí o  informació completament actualitzada en el seu correu,  el client haurà de registrar com a usuari. Tot i així podrà comprar a www.boutique.seyart.com sense necessitat de ser usuari registrat.

 

Característiques del procés de compra venda.

Els productes de venda en aquesta pàgina web www.boutique.seyart.com porten inclòs l'IVA del 18%.

Per a enviaments internacionals, consulti a boutique@seyart.com seva possibilitat i en cas afirmatiu, preu i temps de lliurament. El pagament es realitzarà mitjançant targeta de crèdit previ pagament al lliurament del producte.

Enviaments.

El preu de l'enviament estàndard es veurà detallat en consultar el resum de la comanda i serà de 7.30 € en tota la península. S'enviarà per empresa de transport i comportarà un nombre de seguiment que contactant amb SEYART, SL podrà conèixer en qualsevol moment. En cas de pèrdua del paquet, l'empresa respondrà dins dels marges del contracte amb ells establert.

En el cas de l'article polsera "Polseres vermelles", es podrà triar la forma d'enviament Correus sense certificar i enviar de forma gratuïta. L'empresa encarregada de l'enviament en aquest cas és Sociedad Estatal Correos i Telégrafos, SA. Seyart, SL no es fa responsable del paquet un cop s'hagi alliberat a l'empresa de transport, en cas de pèrdua del paquet Seyart, SL no reemborsarà l'import de la venda.

La preparació de la comanda s'efectuarà durant les 24 hores després del pagament sempre depenent de l'estoc.

Els lliuraments de mercaderia s'efectuaran entre 48 i 72 hores després de la sortida de fàbrica sent aquesta notificada mitjançant un correu electrònic.

L'empresa de transport es responsabilitzarà del transcurs de temps que hi pugui haver entre la sortida de fàbrica i el lliurament al client i és la única responsable de qualsevol demora que pugui existir un cop expedit el paquet de les instal·lacions de SEYART, SL.

En el cas dels lliuraments per Correus sense certificar, SEYART, SL queda totalment eximit de responsabilitat si la comanda no és lliurada, ja que aquesta forma d'enviament no comporta cap possibilitat per al seguiment o reclamació del paquet. El termini de lliurament per aquesta forma de lliurament oscil · larà entre els 5 i 10 dies.

Devolucions.

Per a procedir a una devolució (regulada per la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista) haurà de respectar i seguir les següents instruccions:

 

El Client pot sol·licitar a www.boutique.seyart.com la devolució de material, sempre que no hagin transcorregut més de 7 dies naturals des de la data de facturació.

Els ports derivats de la devolució a www.boutique.seyart.com aniran a càrrec del client de www.boutique.seyart.com, excepte en cas que la devolució sigui a conseqüència d'un error de www.boutique.seyart.com.

La devolució d'un article en garantia serà a càrrec de www.boutique.seyart.com en cas que aquesta s'hagi d'aplicar.

 

Per procedir a la devolució, haurà d'enviar un correu electrònic a boutique@seyart.com especificant el número de comanda que es procedeix a retornar i especificant el motiu de la devolució.

www.boutique.seyart.com li proporcionarà, mitjançant correu electrònic, un nombre de devolució i a partir de la recepció d'aquest, podrà procedir a la devolució.

El client disposarà de 5 hàbils per a procedir a la devolució a partir de la data d'enviament de l'e-mail de confirmació de devolució amb el número assignat.

L'assignació d'un número de devolució no significa l'acceptació definitiva de la devolució del material. Aquesta acceptació només serà definitiva després de la comprovació del material al nostre departament de control de qualitat.

 

En cap cas serà abonat un article que estigui usat, trencat o deteriorat, o bé no sigui retornat en les mateixes condicions que es va enviar en mesura del possible, això inclou l'embalatge original de la peça, les promocions, regals, vals o altres que es lliuren en concepte de compra de l'article i una deguda protecció del material retornat. El nombre de devolució ha d'anar sobre les etiquetes d'enviament o en nota a part, mai sobre la caixa original del producte.

No serà acceptat cap material retornat que no estigui identificat amb el número de devolució assignat o que no correspongui amb el que indica la sol·licitud. En aquests cas www.boutique.seyart.com retornarà l'article al comprador, tenint aquest de fer càrrec de les despeses d'enviament.

 

Els ports derivats de la devolució a www.boutique.seyart.com aniran a càrrec del client de www.boutique.seyart.com, excepte en cas que la devolució sigui motivada per error de www.boutique.seyart.com.

La devolució al comprador de l'article en garantia serà a càrrec de www.boutique.seyart.com.